Gegevens kan je verwijderen met de methode DELETE. Hiervoor geef je in de URL het domein en de ID mee.


Wens je een onderliggend gegeven te verwijderen geef dan ook het subdomein mee met eventueel de ID (geeft u geen ID mee dan worden alle gegevens van het subdomein verwijderd).


Een voorbeeld in PHP hoe je alle betalingen van een factuur kunt verwijderen:

$email = 'luc@mymail.com';
$password = '123456';
 
$p = curl_init('https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/invoices/1001/payments?format=json');
curl_setopt($p, CURLOPT_USERPWD, $email . ':' . $password);
curl_setopt($p, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "DELETE");
curl_setopt($p, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
$result = json_decode(curl_exec($p));
  Meer info over de API? Lees onderstaande nuttige artikels