Bij renovatiewerken voor klanten in privéwoningen ouder dan 10 jaar heeft jouw klant recht op een verlaagde BTW-tarief van 6%. Dit moet worden vermeld op de factuur door middel van een standaardverklaring 'BTW-verklaring renovatie'.


De verklaring die op de factuur wordt geplaatst:


Btw-tarief : Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat


(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,


(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privé- woning wordt gebruikt en


(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.


Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.


Door de module “BTW-verklaring renovatie” te activeren op de “Modules”-pagina zal de verklaring automatisch op de factuur verschijnen.Het activeren van deze module is enkel mogelijk met een Pro abonnement of hoger.

Bekijk hieronder in dit filmpje hoe je de BTW-verklaring renovatie 6% activeert en hoe deze wordt getoond op de factuur. 

  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels