Mollie helpt ondernemingen van elk formaat efficiënter te werken door een betrouwbare, maar makkelijk te gebruiken, betaaloplossing. Door een koppeling met Mollie op te zetten kan je een betaallink én een QR code toevoegen aan jouw facturen zodat jouw klanten deze onmiddellijk online kunnen betalen.


Een nieuw account openen bij Mollie is gratis. Er zijn geen vaste kosten, je betaalt enkel per uitgevoerde transactie. Je kan rechtstreeks een nieuw account bij Mollie aanmaken via de wizard in ons software pakket.


Het opzetten van een koppeling is enkel mogelijk met een Pro abonnement of hoger.


Connecteren

Een koppeling opzetten en/of een nieuwe Mollie-account openen kan langs “Koppelingen” > “Mollie” > “Koppeling opzetten”. Deze actie hoef je slechts 1x uit te voeren.

Volg de wizard om een nieuw account bij Mollie te openen of te connecteren met een bestaande account.


Nieuw account

Als je een nieuw Mollie account opent, vul je jouw bedrijfsgegevens correct in en klik op “Account aanmaken”.Jouw Mollie account werd succesvol aangemaakt en je ontvangt per e-mail een activatiemail van Mollie.
Deze mail bevat naast jouw e-mailadres en wachtwoord ook een activatieknop die je eerst aanklikt om jouw account te activeren.
Tijdens activatie vul jij het e-mailadres en wachtwoord in om verder te gaan en aanvaard je de algemene voorwaarden.

Klik op “Activeer account” en volg de wizard om jouw bedrijfsgegevens aan te vullen en jouw account klaar te maken voor activatie. Na invullen wizard zullen de ingevulde gegevens worden gevalideerd door Mollie vooraleer jouw account klaar is voor gebruik.


Nadat het Mollie-account werd geactiveerd en je de wizard in ons softwarepakket hebt afgewerkt, klik je op “Connecteren”.
Mocht je de wizard ondertussen hebben afgesloten kan je deze opnieuw opstarten en kiezen voor “Connecteer met bestaande account bij Mollie”.


De koppeling werd nu opgezet en er werd een betaallink toegevoegd aan de standaard factuurnotitie en de standaard e-mailtemplate voor facturen.

Betaallink

Na opzetten van de koppeling wordt er automatisch een betaallink toegevoegd aan de e-mailtekst voor facturen.
Je kunt de betaallink later ook zelf toevoegen door de variabele %payment-link% toe te voegen.


De variabele %payment-link% wordt na aanmaak van de factuur of bij verzenden van de factuur per e-mail automatisch omgezet naar een geldige betaallink. De betaallink kan enkel worden gebruikt bij facturen, voor andere documenten kan je dus geen betaallink toevoegen.


Om te verifiëren of jouw koppeling correct werd opgezet kan je op een gegenereerde betaallink klikken om de betaalpagina te openen. Indien de koppeling correct werd opgezet vind je er een samenvatting van de factuur terug en kan je een betaalwijze selecteren om de betaling uit te voeren.


De betaallink kan je naar wens verplaatsen, je kan de begeleidende tekst aanpassen of de betaallink kan worden verwijderd uit de factuur/e-mail om de online betaling niet te voorzien voor een factuur.


De tekst van de betaallink kan tussen [payment] en [/payment] worden geplaatst om de betaallink enkel te tonen indien nog geen betaling voor de factuur werd uitgevoerd. Bijv. [payment]Klik hier om uw factuur online te betalen [/payment]
Wens je de naam van de link toe te voegen, klik dan op Tt (teksteditor) onderaan rechts en vervolgens op jouw link in de e-mailtekst.


Een betaallink kan enkel worden gebruikt zolang de factuur nog een openstaande status heeft op EenvoudigFactureren (er werd dus nog geen betaling geregistreerd). Voeg je manueel een betaling toe voor de factuur zal jouw klant de online betaling niet meer kunnen uitvoeren. Na een succesvolle betaling wordt de betaling automatisch geregistreerd voor jouw factuur en komt de factuur dus op “Betaald” te staan. Voeg je zelf een gedeeltelijke betaling toe dan zal de betaallink slechts voor het openstaande bedrag een betaling vragen.


Na verbreking van de koppeling met Mollie worden alle betaallinks ongeldig en zal jouw klant de betaallink niet langer kunnen gebruiken. Door nadien een nieuwe koppeling met een Mollie-account op te zetten zullen oude betaallinks terug geldig worden.


QR-code

Ga naar de layout editor, kies jouw layout en scroll naar beneden tot je het blokje QR-code ziet verschijnen. Selecteer bij QR-code 'Mollie (via Mollie koppeling) en bepaal de positie van de pagina waar de link moet worden geplaatst. 


Bij het afdrukken van de factuur verschijnt nu de QR-code.


Bij het scannen van de QR-code word je herleid naar de betaalpagina van Mollie.


Domiciliëring

Via Mollie kan je ook rechtstreekse betalingen via domiciliëring uitvoeren. Hierdoor kan je het openstaande bedrag van de factuur rechtstreeks opvragen bij de bank van jouw klant.


Om een domiciliëring uit te kunnen voeren moet je hiervoor eerst toestemming krijgen van jouw klant. Toestemming kan je bekomen door, via een afzonderlijke betaallink, een eerste betaling van een factuur door de klant uit te laten voeren.

Ga naar de e-mailtekst bij 'instellingen' en vervang de link door te drukken op het icoontje 


en vervang %payment-link% 


door %direct-collection-link%Pas de begeleidende tekst aan waar nodig. Deze kan je toevoegen tussen [direct-collection-link]Klik hier om uw factuur online te betalen. Activeer automatisch betalen via domiciliëring.[/direct-collection-link] om de link enkel te tonen als de toestemming voor domiciliëring nog niet werd gegeven.


Voeg in de begeleidende tekst tussen [direct-collection] en [/direct-collection] tekst toe om aan te duiden dat de factuur automatisch via domiciliëring zal worden betaald. De tekst wordt enkel getoond indien je reeds toestemming tot domiciliëring door de klant hebt ontvangen.


Bijvoorbeeld:

[direct-collection]Deze factuur wordt automatisch betaald via domiciliëring.[/direct-collection]


Door de betaallink* te volgen (*deze vind je ook bij de factuurhistoriek onderaan de verzonden factuur) wordt de klant, net als bij de gewone betaallink, doorverwezen naar een betaalpagina waar de betaalwijze kan worden gekozen en bijkomend wordt er toestemming voor domiciliëring gevraagd.

Eenmaal de klant de betaling heeft uitgevoerd wordt net als bij de gewone betaallink onmiddellijk de betaling van de factuur uitgevoerd. Hoe volgende domiciliëringen worden uitgevoerd (rechtstreeks op bankrekening of via kredietkaart) is afhankelijk van de gekozen betaalwijze van de klant. Toekomstige betalingen rechtstreeks uitvoeren is mogelijk mits het aanvinken van deze optie.

Gegeven toestemming kan worden opgevraagd bij de klantengegevens in het blok “Gegevens”.

Aangezien toestemming ook kan worden ingetrokken door de klant kan je de laatste status bijwerken via de knop “Status bijwerken”.Om een rechtsteekse betaling via domiciliëring uit te voeren klik je op de knop “Betaling” van de desbetreffende factuur. Een nieuwe knop “Rechtstreeks betalen” is beschikbaar indien toestemming werd verleend. Via “Rechtstreeks betalen” voer je een aanvraag tot betaling in voor het openstaande bedrag. Eenmaal de betaling werd uitgevoerd wordt de status van de factuur automatisch aangepast naar “Betaald”.
Voor abonnementen kan je de domiciliëring ook automatisch laten uitvoeren na aanmaak van de factuur. Hiervoor vink je tijdens aanmaak van het abonnement de optie “Factuur automatisch betalen via domiciliëring (indien beschikbaar)” aan.


QR-code domiciliëring (via Mollie koppeling)

Om een automatische QR code te activeren, ga dan naar de layout, scroll helemaal naar beneden en vink bij QR-code 'Mollie betaal en activeer domiciliëring (via Mollie koppeling) aan en bepaal de positie van de QR code op de pagina.Op de factuur zie je nu de QR-code verschijnen en wordt de extra mededeling 'Volgende keer automatisch betalen? Activeer tijdens de betaling.

  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels