Items uit het domein “deliveries” stellen een leveringsbon voor.


Opbouw URL’s:

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries: Leveringsbongegevens

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004: Leveringsbon met ID 4004

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/items: Items van leveringsbon met ID 4004

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/items/5004: Item met ID 5004 van leveringsbon met ID 4004

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/remarks: Opmerkingen van leveringsbon met ID 4004

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/remarks/5010: Opmerking met ID 5010 van leveringsbon met ID 4004

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/events: Gebeurtenissen van leveringsbon met ID 4004

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/events/5030: Gebeurtenis met ID 5030 van leveringsbon met ID 4004


Domein : deliveries

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
delivery_idintUnieke ID van de leveringsbon. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).4004
uritextURL naar de leveringsbon. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken leveringsbon langs de API.
external_delivery_idtext(Unieke) ID van de leveringsbon dat kan worden ingesteld door een externe partij. Maximum 50 karakters lang. Uniekheid van de waarde wordt niet afgedwongen.delivery-548984
client_idintUnieke ID van de klant. Verplicht op te geven.1001
client_uritextURL naar de klant. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken klant langs de API.
client_nametextNaam van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.IT Services BVBA
client_attentiontextT.a.v. van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.Dienst administratie
typetextType van het document. Bevat steeds de waarde: ‘delivery’. Wordt bepaald door het systeem en kan niet zelf worden doorgegeven.delivery
numbertextUniek nummer van de leveringsbon zoals getoond op de leveringsbon. Wordt gegenereerd indien niet meegegeven. Maximum 255 karakters lang.00000001
layout_idintUnieke ID van de layout. Indien niet opgegeven wordt de standaard layout automatisch bepaald. Kan leeg zijn indien er geen layout voor de account werd ingesteld.8001
referencetextZelf opgegeven referentie van de leveringsbon. Niet verplicht. Maximum 250 karakters lang.REF123456789
datedateDatum creatie van de leveringsbon. Wordt gegenereerd indien niet meegegeven. Formaat YYYY-MM-DD.2018-02-15
statustextStatus van de leveringsbon. Mogelijke waarden: ‘open’ (=Openstaand), ‘completed’ (=Opgeleverd). Standaard status is ‘open’.open
billing_addressAddressFacturatieadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
delivery_addressAddressVerzendadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
site_addressAddressWerfadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
languagetextDe taal waarin de leveringsbon wordt opgemaakt. Deze waarde kan ‘dutch’, ‘french’, ‘english’ of ‘german’ bevatten maar kan ook leeg zijn. Indien leeg (= standaard waarde) wordt de standaard taal (dutch) gebruikt.dutch
itemslistLijst met leveringsbon-items.
notetextNota die onderaan de leveringsbon wordt getoond. Optioneel mee te geven. Maximum 2000 karakters lang.Garantievoorwaarden van toepassing
note_htmlhtmlNota die onderaan de leveringsbon wordt getoond in HTML formaat. Optioneel mee te geven. Maximum 2000 karakters lang.
<p>Garantievoorwaarden van toepassing</p>
last_activitydatetimeTijdstip met de laatste activiteit van de leveringsbon. Kan niet worden opgegeven, wordt automatisch bepaald door het systeem.2018-05-03 11:33:45
custom_valueslistLijst met extra velden die kunnen worden toegevoegd aan de leveringsbon. De beschikbare extra velden kunnen worden ingesteld via “Instellingen” > “Geavanceerd”.
tagslistLijst met tags die aanduiden welke acties reeds werden uitgevoerd voor de leveringsbon.
remarkslistLijst met persoonlijke opmerkingen op de leveringsbon.
eventslistLijst met gebeurtenissen van de leveringsbon.


Subdomein : items ( < deliveries )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
item_idintUnieke ID van het leveringsbon-item. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).4004
delivery_idintUnieke ID van de leveringsbon. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.3003
uritextURL naar leveringsbon-item. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken leveringsbon-item langs de API.
typetextType van het leveringsbon-item. Standaard is 'item'. Kan ook 'text' (=informatieve lijn) bevatten.
item
quantityfloatAantal eenheden van het leveringsbon-item. Kan tot op 2 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Indien niet opgegeven wordt standaard ‘1’ gebruikt. Het maximumbedrag is 99.999,99.2
unittextEenheid van het item. Niet verplicht. Maximum 10 karakters lang en moet beginnen met een letter. Mag geen spaties bevatten.stuk
stockitem_codetextArtikelcode gekoppeld aan het item. Niet verplicht. Maximum 20 karakters lang. Toevoegen van een artikelcode heeft geen invloed op het aantal items in voorraad op de artikelenlijst.A0000001
stockitem_idintUnieke ID van het artikel. Niet verplicht. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Door deze ID door te geven worden niet opgegeven velden zoals “description” en “stockitem_code” automatisch aangevuld.2002
quantity_with_unittextAantal en eenheid van het item gescheiden door een spatie. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Kan niet gebruikt worden in combinatie met veld ‘quantity’ of ‘unit’. Dezelfde beperkingen als velden ‘quantity’ en ‘unit’ zijn van toepassing.2 stuk
descriptiontextOmschrijving van het leveringsbon-item. Verplicht op te geven bij creatie (alternatief kan veld description_html worden gebruikt).product omschrijving
description_htmlhtmlOmschrijving van het leveringsbon-item in HTML formaat. Verplicht op te geven bij creatie (alternatief kan veld description worden gebruikt).
<p>product omschrijving</p>
custom_valueslistLijst met extra velden. De beschikbare velden worden toegevoegd via “Instellingen” > “Geavanceerd”.


Subdomein : custom_values ( < deliveries + items < deliveries )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
nametextInterne naam van het extra veld. Wordt bepaald bij aanmaak van het standaard veld en kan worden gebruikt als unieke identificatie van het standaard veld. Verplicht op te geven bij toevoegen of wijzigen van de waarde van dit veld.myreference
descriptiontextNaam of omschrijving van het extra veld zoals het wordt weergegeven bij gebruik. Wordt enkel informatief teruggegeven en kan niet worden aangepast via de API.Onze referentie
valuetextWaarde van het extra veld. Maximum 75 karakters lang.123456


Subdomein : tags ( < deliveries )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
tag_idnumberUnieke ID van de tag3
nametextNaam of code van de tag. Mogelijke waardes: ‘printed’ (tag_id=3), ‘sent’ (tag_id=6), ‘accountant’ (tag_id=9).printed

Opmerking: Het subdomein ‘tags’ is geen volwaardige subdomein en kan niet los van domein ‘deliveries’ worden aangesproken. Het is niet mogelijk om waardes in tags aan te passen langs de API. Deze gegevens worden automatisch toegevoegd op basis van uitgevoerde acties.


Subdomein : remarks ( < deliveries )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
remark_idintUnieke ID van de opmerking. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).5020
delivery_idintUnieke ID van de leveringsbon. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.3003
uritextURL naar opmerking. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken opmerking langs de API.
datedateDatum waarop de opmerking werd toegevoegd. Indien niet opgegeven wordt de huidige datum gebruikt. Formaat is YYYY-MM-DD.2012-02-15
descriptiontextOmschrijving van de opmerking. Verplicht op te geven bij creatie of wijziging (alternatief kan veld description_html worden gebruikt).Klant dringt aan op spoedige levering
description_htmlhtmlOmschrijving van de opmerking in HTML formaat. Verplicht op te geven bij creatie of wijziging (alternatief kan veld description worden gebruikt).
<p>Klant dringt aan op spoedige levering</p>


Subdomein : events ( < deliveries )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
event_idintUnieke ID van de gebeurtenis. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.5030
delivery_idintUnieke ID van de leveringsbon. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.3003
uritextURL naar gebeurtenis. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken gebeurtenis langs de API.
datedateDatum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Formaat YYYY-MM-DD.2012-02-15
typetextType van de gebeurtenis. Momenteel enkel ’email sent’ mogelijk.email sent
contenttextInhoud of omschrijving van de gebeurtenis. Bij type ’email sent’ komt hierin de inhoud van de email terecht.In bijlage uw leveringsbon
recipientslistLijst met ontvangers van de gebeurtenis.

Opmerking: Een element van het subdomein ‘events’ kan niet worden gewijzigd of zelf worden aangemaakt. Enkel het systeem kan een ‘event’ aanmaken.


Subdomein : recipients ( < events < deliveries )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
nametextNaam (voornaam + familienaam) van de ontvanger.Bart Decouster
email_addresstextEmail adres van de ontvanger.bart.decouster@hisdomain.com
external_event_recipient_idtextExterne unieke referentie naar dit record.17ad5dfc-b03e-4fd3-b66b-05b264cfa0c6
statustextStatus die teruggeeft of de event reeds toegekomen is bij ontvanger. Mogelijke statussen zijn: sending, sent, open, failed.sending
informationtextBijkomende informatie rond de status. Hier komt een foutmelding terecht indien status in ‘failed’ staat.

Opmerking: Het subdomein ‘recipients’ is geen volwaardige subdomein en kan niet los van subdomein ‘events’ worden aangesproken.


Voorbeeld in XML van een leveringsbon:

<delivery>
 <delivery_id>5005</delivery_id>
 <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/5005</uri>
 <external_delivery_id>delivery-0983984</external_delivery_id>
 <client_id>1001</client_id>
 <client_uri>https://eenvoudigfactureren/api/v1/clients/1001</client_uri>
 <client_name>IT Services BVBA</client_name>
 <client_attention>Dienst administratie</client_attention>
 <type>delivery</type>
 <number>00000001</number>
 <layout_id>8001</layout_id>
 <reference>ID123456789</reference>
 <date>2018-02-15</date>
 <status>open</status>
 <billing_address>
  <street>Olifantstraat 200</street>
  <street2></street2>
  <postal_code>9000</postal_code>
  <city>Gent</city>
  <country_code>BE</country_code>
  <country>België</country>
 </billing_address>
 <delivery_address>
  <street>Olifantstraat 200</street>
  <street2></street2>
  <postal_code>9000</postal_code>
  <city>Gent</city>
  <country_code>BE</country_code>
  <country>België</country>
 </delivery_address>
 <site_address>
  <street>Olifantstraat 200</street>
  <street2></street2>
  <postal_code>9000</postal_code>
  <city>Gent</city>
  <country_code>BE</country_code>
  <country>België</country>
 </site_address>
 <language>dutch</language>
 <items>
  <item>
   <item_id>4004</item_id>
   <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/5005/items/4004</uri>
   <type>item</type>
   <description>product omschrijving</description>
   <description_html><![CDATA[<p>product omschrijving</p>]]></description_html>
   <quantity>2</quantity>
   <unit>stuk</unit>
   <stockitem_code>A000001</stockitem_code>
   <custom_values>
     <custom_value>
       <name>ean</name>
       <description>EAN</description>
       <value>100000000000001</value>
     </custom_value>
   </custom_values>
  </item>
 </items>
 <note>Garantievoorwaarden zijn van toepassing.</note>
 <note_html><![CDATA[<p>Garantievoorwaarden zijn van toepassing.</p>]]></note_html>
 <last_activity>2018-05-03 11:33:45</last_activity>
 <custom_values>
  <custom_value>
   <name>myreference</name>
   <description>Onze referentie</description>
   <value>123456</value>
  </custom_value>
 </custom_values>
 <tags>
  <tag>
   <tag_id>3</tag_id>
   <name>printed</name>
  </tag>
 </tags>
 <remarks>
  <remark>
    <remark_id>5020</remark_id>
    <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/5005/remarks/5020</uri>
    <date>2012-02-15</date>
    <description>Klant dringt aan op spoedige levering</description>
    <description_html><![CDATA[<p>Klant dringt aan op spoedige levering</p>]]></description_html>
  </remark>
 </remarks>
 <events>
  <event>
   <event_id>5030</event_id>
   <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/5005/events/5030</uri>
   <date>2012-02-16</date>
   <type>email sent</type>
   <content>In bijlage uw leveringsbon</content>
   <recipients>
    <recipient>
     <name>Bart Decouster</name>
     <email_address>bart.decouster@hisdomain.com</email_address>
     <external_event_recipient_id>17ad5dfc-b03e-4fd3-b66b-05b264cfa0c6</external_event_recipient_id>
     <status>sending</status>
     <information>-</information>
    </recipient>
   </recipients>
  </event>
 </events>
</delivery>  Meer info over de API? Lees onderstaande nuttige artikels