Items uit het domein “subscriptions” stellen een abonnement voor. Met een abonnement kunnen periodiek facturen worden aangemaakt.


Opbouw URL’s:

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions: Abonnementsgegevens

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003: Abonnement met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/items: Items van abonnement met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/items/4005: Item met ID 4005 van abonnement met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/remarks: Opmerkingen van abonnement met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/remarks/5010: Opmerking met ID 5010 van abonnement met ID 3003


Domein : subscriptions

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
subscription_idintUnieke ID van het abonnement. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).3003
uritextURL naar abonnement. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken abonnement langs de API.
external_subscription_idtext(Unieke) ID van het abonnement dat kan worden ingesteld door een externe partij. Maximum 50 karakters lang. Uniekheid van de waarde wordt niet afgedwongen.Subscription-0983984
client_idintUnieke ID van de klant. Verplicht op te geven bij creatie.1001
client_uritextURL naar de klant. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken klant langs de API.
client_nametextNaam van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.IT Services BVBA
client_attentiontextT.a.v. van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.Dienst administratie
typetextType van het document. Bevat steeds de waarde ‘subscription’. Wordt bepaald door het systeem en kan niet zelf worden doorgegeven.subscription
numbertextUniek nummer van het abonnement. Wordt gegenereerd indien niet meegegeven. Maximum 255 karakters lang.SUB2018-001
layout_idintUnieke ID van de layout. Indien niet opgegeven wordt de standaard layout automatisch bepaald. Kan leeg zijn indien er geen layout voor de account werd ingesteld.8001
referencetextZelf opgegeven referentie van de gegenereerde factuur. Niet verplicht. Maximum 250 karakters lang.ID123456789
statustextStatus van het abonnement. Mogelijke waarden: ‘open’, ‘completed’, ‘disabled’.open
days_dueintBetalingstermijn in aantal dagen van de gegenereerde factuur. Indien niet opgegeven worden de standaard volgens instellingen genomen. Maximumwaarde 999 dagen. Indien 0 is er geen betalingstermijn. Niet van toepassing voor creditnota.10
days_due_end_of_monthtextBetalingstermijn van de gegenereerde factuur steeds op het einde van de maand laten vallen. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien niet opgegeven wordt de standaard volgens instellingen overgenomen. Niet van toepassing voor creditnota.yes
billing_addressAddressFacturatieadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
delivery_addressAddressVerzendadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
site_addressAddressWerfadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
discount_percentagefloatKortingspercentage die geldt voor de gegenereerde factuur. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Getallen tot 2 cijfers na de komma zijn toegestaan. Indien niet opgegeven is deze waarde 0.5
cash_discount_percentagefloatKortingspercentage financiële korting die geldt voor de gegenereerde factuur. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Getallen tot 2 cijfers na de komma zijn toegestaan. Indien niet opgegeven is deze waarde 0. Indien groter dan 0 is het veld ‘cash_discount_days_valid’ verplicht.2
cash_discount_days_validintAantal dagen dat de financiële korting geldig is. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Enkel gehele getallen zijn toegestaan. Indien niet opgegeven is deze waarde 0. Dit veld kan enkel worden opgegeven indien het veld ‘cash_discount_percentage’ ook werd opgegeven.8
currencytextDe munteenheid waarin de gegenereerde factuur wordt opgemaakt. Deze waarde moet deel uitmaken van een limitatieve lijst van de ondersteunde munteenheden. De waarde is 3 tekens lang en steeds in hoofdletters. Indien niet opgegeven wordt EUR gebruikt.EUR
exchange_ratenumberDe omwisselingskoers om de bedragen op de gegenereerde factuur om te zetten naar EUR.1
show_tax_for_exchange_ratetextToon de BTW omgerekend naar EURO op de gegenereerde factuur indien er een andere munt wordt gebruikt (zoals wettelijk verplicht). Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien leeg is de standaard waarde ‘yes’.yes
languagetextDe taal waarin de gegenereerde factuur wordt opgemaakt. Deze waarde kan ‘dutch’, ‘french’, ‘english’ of ‘german’ bevatten maar kan ook leeg zijn. Indien leeg (= standaard waarde) wordt de standaard taal (dutch) gebruikt.dutch
tax_calculationtextDe berekeningswijze BTW van de gegenereerde factuur. Mogelijke waardes: ‘total’, ‘item’. Standaard wordt ‘total’ gebruikt. Bij berekeningswijze ‘total’ wordt de BTW berekend op het totaalbedrag van de factuur, bij berekeningswijze ‘item’ wordt de BTW berekend per factuurlijn. Wisselen tussen de berekeningswijze kan afrondingsverschillen geven. Indien ‘tax_included’=’yes’ is enkel ‘item’ een geldige waarde.total
tax_includedtextDuidt aan of de bedragen van de gegenereerde factuur al dan niet inclusief BTW werden opgegeven en dus inclusief BTW worden afgedrukt. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien leeg wordt de standaard waarde bepaald zoals ingesteld voor de account (standaard ‘no’).no
tax_country_codetextISO landcode van het OSS land (One Stop Shop) waar de BTW van toepassing is. Leeg bij gewone BTW berekening.
NL
itemslistLijst met factuur-items.
discount_total_without_taxfloatTotaal bedrag van de toegekende korting op het factuurtotaal zonder rekening te houden met BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.10.00
total_refundable_depositfloatTotaal bedrag van factuurlijnen met terugbetaalbare verpakking (tax_rate_special_status = DR). Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.5.00
total_without_taxfloatTotaal bedrag over alle factuur-items heen zonder rekening te houden met BTW. Eventuele kortingen (discount_total_without_tax) en terugbetaalbare verpakking (total_refundable_deposit) zijn reeds opgenomen in dit totaal. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.200.00
tax_rate_1float1e BTW-percentage die kan gebruikt worden op de factuur. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven.21
total_tax_1floatTotaal bedrag BTW volgens 1e BTW-percentage over alle factuur-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.42.00
tax_rate_2float2e BTW-percentage die kan gebruikt worden op de factuur. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven.12
total_tax_2floatTotaal bedrag BTW volgens 2e BTW-percentage over alle factuur-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.0.00
tax_rate_3float3e BTW-percentage die kan gebruikt worden op de factuur. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven.6
total_tax_3floatTotaal bedrag BTW volgens 3e BTW-percentage over alle factuur-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.0.00
cash_discount_totalfloatTotaal bedrag van de toegekende financiële korting op het factuurtotaal. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.1.20
discount_total_with_taxfloatTotaal bedrag van de toegekende korting op het factuurtotaal inclusief BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.12.10
total_with_taxfloatTotaal bedrag over alle factuur-items heen inclusief BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.242.00
generate_structured_messagetextGestructureerde mededeling genereren bij aanmaak factuur. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien niet opgegeven wordt de standaard volgens instellingen overgenomen. Niet van toepassing voor creditnota.no
structured_messagenumberGestructureerde mededeling volgens Belgisch bankformaat (zonder formatering) met een lengte van 12 cijfers en met controle op de checksum (laatste 2 cijfers). Optioneel mee te geven. Kan niet worden opgegeven indien ‘generate_structured_message’ actief is. Niet van toepassing voor creditnota.278781035591
notetextNota die onderaan de gegenereerde factuur wordt getoond. Optioneel mee te geven. Maximum 2000 karakters lang.25 € kosten bij laattijdige betalingen.
note_htmlhtmlNota die onderaan de gegenereerde factuur wordt getoond in HTML formaat. Optioneel mee te geven. Maximum 2000 karakters lang.
<p>25 € kosten bij laattijdige betalingen.</p>
next_datedateEerstvolgende datum waarop een factuur moet worden gegenereerd voor het abonnement. Formaat YYYY-MM-DD. Indien niet opgegeven wordt als datum morgen t.o.v. creatiedatum abonnement ingesteld. Datum wordt verhoogd telkens een factuur werd gegenereerd.2018-07-01
frequencynumberFrequentie die samen met ‘interval’ bepaald met welke frequentie een factuur wordt gegenereerd (bijvoorbeeld “elke 2 maanden”). Waarde moet tussen 1 en 999 liggen. Indien niet meegegeven wordt 1 ingesteld.2
intervaltextInterval die samen met ‘frequency’ bepaald met welke frequentie een factuur wordt gegenereerd (bijvoorbeeld “elke 2 maanden”). Toegelaten waarden: ‘day’, ‘week’, ‘month’, ‘year’. Verplicht op te geven.month
timesnumberAantal keren dat een factuur voor het abonnement nog moet worden gegenereerd. Optioneel mee te geven. Indien opgegeven wordt de waarde met 1 verminderd telkens een factuur wordt gegenereerd. Indien waarde 0 wordt de status van het abonnement automatisch op ‘completed’ geplaatst.10
expiration_datedateEinddatum tot wanneer facturen voor het abonnement moeten worden gegenereerd. Optioneel mee te geven. Indien ‘next_date’ groter dan ‘expiration_date’ wordt wordt de status van het abonnement automatisch op ‘completed’ geplaatst.2030-12-31
direct_collectiontextAutomatische betaling via domiciliëring indien beschikbaar (via Mollie). Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Standaard waarde is ‘no’ indien niet opgegeven.no
auto_send_invoicetextAutomatisch versturen per e-mail van de gegenereerde factuur. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Standaard waarde is ‘no’ indien niet opgegeven.yes
email_recipientstextOntvangers van de automatisch per e-mail verstuurde factuur. Kan contact_id van de klant bevatten of één van volgende waarden: ‘main_contact’ (e-mailadres klant), ‘first_contact’ (e-mailadres klant of een ander beschikbaar e-mailadres van de klant), ‘all_contacts’ (alle e-mailadressen van de klant) of ‘myself’ (e-mailadres account-eigenaar in kopie). Het is ook mogelijk om een space separated lijst van voorgaande waarden op te geven of in JSON-formaat kunnen de gegevens als array worden doorgegeven. Verplicht op te geven indien ‘auto_send_invoice’ werd geactiveerd.first_contact
email_subjecttextOnderwerp van de verstuurde e-mail. Wordt overgenomen uit de instellingen indien niet opgegeven.
email_contenttextInhoud (body) van de verstuurde e-mail. Wordt overgenomen uit de instellingen indien niet opgegeven.
email_filetypetextBestandsformaat van de factuur bij versturen per e-mail. Kan waarde ‘pdf’, ‘ubl’ of ‘both’ bevatten. Indien niet opgegeven wordt ‘pdf’ ingesteld.pdf
last_activitydatetimeTijdstip met de laatste activiteit van het abonnement. Kan niet worden opgegeven, wordt automatisch bepaald door het systeem.2018-05-03 11:33:45
custom_valueslistLijst met extra velden die kunnen worden toegevoegd aan het abonnement. De beschikbare extra velden kunnen worden ingesteld via “Instellingen” > “Geavanceerd”.
remarkslistLijst met persoonlijke opmerkingen op het abonnement


Subdomein : items ( < subscriptions )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
item_idintUnieke ID van het factuur-item. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).4004
invoice_idintUnieke ID van de factuur. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.3003
uritextURL naar factuur-item. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken factuur-item langs de API.
typetextType van het factuur-item. Standaard is 'item'. Kan ook 'text' (=informatieve lijn), 'header' (subtotaal bovenaan) of 'footer' (subtotaal onderaan) bevatten.
item
amountfloatBedrag per eenheid (1 quantity) van het factuur-item exclusief BTW. Verplicht te gebruiken indien veld tax_included=’no’. Kan tot op 4 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Het maximumbedrag is 9.999.999,9999. Wordt automatisch berekend indien bedrag werd opgegeven via ‘amount_with_tax’.100.00
amount_with_taxfloatBedrag per eenheid (1 quantity) van het factuur-item inclusief BTW. Verplicht te gebruiken indien veld tax_included=’yes’. Kan tot op 4 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Het maximumbedrag is 9.999.999,9999. Wordt automatisch berekend indien bedrag werd opgegeven via ‘amount’.121.00
quantityfloatAantal eenheden van het factuur-item. Kan tot op 2 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Indien niet opgegeven wordt standaard ‘1’ gebruikt. Het maximumbedrag is 99.999,99.2
unittextEenheid van het item. Niet verplicht. Maximum 10 karakters lang en moet beginnen met een letter. Mag geen spaties bevatten.stuk
stockitem_codetextArtikelcode gekoppeld aan het item. Niet verplicht. Maximum 20 karakters lang. Toevoegen van een artikelcode heeft geen invloed op het aantal items in voorraad op de artikelenlijst.A0000001
stockitem_idintUnieke ID van het artikel. Niet verplicht. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Door deze ID door te geven worden niet opgegeven velden zoals “description”, “amount”, “stockitem_code”, “tax_rate”, “tax_rate_special_status” en “general_ledger_account” automatisch aangevuld.2002
quantity_with_unittextAantal en eenheid van het item gescheiden door een spatie. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Kan niet gebruikt worden in combinatie met veld ‘quantity’ of ‘unit’. Dezelfde beperkingen als velden ‘quantity’ en ‘unit’ zijn van toepassing.2 stuk
descriptiontextOmschrijving van het factuur-item. Verplicht op te geven bij creatie (alternatief kan veld description_html worden gebruikt).product omschrijving
description_htmlhtml
Omschrijving van het factuur-item in HTML formaat. Verplicht op te geven bij creatie (alternatief kan veld description worden gebruikt).
<p>product omschrijving</p>
total_without_taxfloatTotaal bedrag van het factuur-item zonder BTW. Wordt berekend a.d.h.v. veld ‘amount’ en ‘quantity’.200.00
tax_ratefloatBTW-percentage van het factuur-item. Moet overeenkomen met één van de BTW-percentages van de factuur of moet ‘0’ zijn. Indien niet opgegeven wordt ‘0’ verondersteld.21
tax_rate_special_statustextCode afwijkend BTW-tarief van het gebruikte BTW-percentage (tax_rate) van het factuur-item. Kan enkel gebruikt worden indien het BTW-percentage 0 is. Het veld is optioneel en kan maximum 20 karakters lang zijn.MC
total_with_taxfloatTotaal bedrag van het factuur-item inclusief BTW. Wordt berekend a.d.h.v. veld ‘amount’, ‘quantity’ en ‘tax_rate’.242.00
general_ledger_accounttextCode van de grootboekrekening gekoppeld aan het factuur-item. Niet verplicht. Tussen 6 en 8 karakters lang, uitsluitend cijfers zijn toegelaten.700000
custom_valueslistLijst met extra velden. De beschikbare velden worden toegevoegd via “Instellingen” > “Geavanceerd”.


Subdomein : custom_values ( < subscriptions + items < subscriptions )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
nametextInterne naam van het extra veld. Wordt bepaald bij aanmaak van het extra veld en kan worden gebruikt als unieke identificatie van het extra veld. Verplicht op te geven bij toevoegen of wijzigen van de waarde van dit veld.myreference
descriptiontextNaam of omschrijving van het extra veld zoals het wordt weergegeven bij gebruik. Wordt enkel informatief teruggegeven en kan niet worden aangepast via de API.Onze referentie
valuetextWaarde van het extra veld. Maximum 75 karakters lang.123456


Subdomein : remarks ( < subscriptions )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
remark_idintUnieke ID van de opmerking. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).5020
invoice_idintUnieke ID van de factuur. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.3003
uritextURL naar opmerking. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken opmerking langs de API.
datedateDatum waarop de opmerking werd toegevoegd. Indien niet opgegeven wordt de huidige datum gebruikt. Formaat is YYYY-MM-DD.2012-02-15
descriptiontextOmschrijving van de opmerking. Verplicht op te geven bij creatie of wijziging (alternatief kan veld description_html worden gebruikt).Klant heeft goederen reeds ontvangen
description_htmlhtmlOmschrijving van de opmerking in HTML formaat. Verplicht op te geven bij creatie of wijziging (alternatief kan veld description worden gebruikt).
<p>Klant heeft goederen reeds ontvangen</p>


Voorbeeld in XML van een abonnement:

<subscription>
 <subscription_id>3003</subscription_id>
 <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003</uri>
 <external_subscription_id>Invoice-0983984</external_subscription_id>
 <client_id>1001</client_id>
 <client_uri>https://eenvoudigfactureren/api/v1/clients/1001</client_uri>
 <client_name>IT Services BVBA</client_name>
 <client_attention>Dienst administratie</client_attention>
 <type>subscription</type>
 <number>SUB2018-001</number>
 <layout_id>8001</layout_id>
 <reference>ID123456789</reference>
 <status>open</status>
 <days_due>10</days_due>
 <days_due_end_of_month>yes</days_due_end_of_month>
 <billing_address>
  <street>Olifantstraat 200</street>
  <street2></street2>
  <postal_code>9000</postal_code>
  <city>Gent</city>
  <country_code>BE</country_code>
  <country>België</country>
 </billing_address>
 <delivery_address>
  <street>Olifantstraat 200</street>
  <street2></street2>
  <postal_code>9000</postal_code>
  <city>Gent</city>
  <country_code>BE</country_code>
  <country>België</country>
 </delivery_address>
 <site_address>
  <street>Olifantstraat 200</street>
  <street2></street2>
  <postal_code>9000</postal_code>
  <city>Gent</city>
  <country_code>BE</country_code>
  <country>België</country>
 </site_address>
 <discount_percentage>5</discount_percentage>
 <cash_discount_percentage>2</cash_discount_percentage>
 <cash_discount_days_valid>8</cash_discount_days_valid>
 <cash_discount_date_valid>2012-02-23</cash_discount_date_valid>
 <currency>EUR</currency>
 <exchange_rate>1</exchange_rate>
 <language>dutch</language>
 <tax_calculation>total</tax_calculation>
 <tax_included>no</tax_included>
 <items>
  <item>
   <item_id>4004</item_id>
   <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/items/4004</uri>
   <type>item</type>
   <description>product omschrijving</description>
   <description_html><![CDATA[<p>product omschrijving</p>]]></description_html>
   <amount>100.00</amount>
   <amount_with_tax>121.00</amount_with_tax>
   <quantity>2</quantity>
   <unit>stuk</unit>
   <stockitem_code>A000001</stockitem_code>
   <total_without_tax>200.00</total_without_tax>
   <tax_rate>21</tax_rate>
   <total_with_tax>242.00</total_with_tax>
   <general_ledger_account>700000</general_ledger_account>
   <custom_values>
     <custom_value>
       <name>ean</name>
       <description>EAN</description>
       <value>100000000000001</value>
     </custom_value>
   </custom_values>
  </item>
 </items>
 <discount_total_without_tax>10.00</discount_total_without_tax>
 <total_refundable_discount>0.00</total_refundable_discount>
 <total_without_tax>190.00</total_without_tax>
 <tax_rate_1>21</tax_rate_1>
 <total_tax_1>42.00</total_tax_1>
 <tax_rate_2>12</tax_rate_2>
 <total_tax_2>0.00</total_tax_2>
 <tax_rate_3>6</tax_rate_3>
 <total_tax_3>0.00</total_tax_3>
 <discount_total_with_tax>12.10</discount_total_with_tax>
 <total_with_tax>229.90</total_with_tax>
 <total_paid>25.0</total_paid>
 <generate_structured_message>no</generate_structured_message>
 <structured_message>278781035591</structured_message>
 <note>25 € kosten bij laattijdige betalingen.</note>
 <note_html><![CDATA[<p>25 € kosten bij laattijdige betalingen.</p>]]></note_html>
 <next_date>2018-07-01</next_date>
 <frequency>2</frequency>
 <interval>month</interval>
 <times>10</times>
 <expiration_date>2030-12-31</expiration_date>
 <direct_collection>no</direct_collection>
 <auto_send_invoice>yes</auto_send_invoice>
 <email_recipients>first_contact</email_recipients>
 <email_subject>Factuur %document-number%</email_subject>
 <email_content>In bijlage uw factuur</email_content>
 <email_filetype>pdf</email_filetype>
 <last_activity>2018-05-03 11:33:45</last_activity>
 <custom_values>
  <custom_value>
   <name>myreference</name>
   <description>Onze referentie</description>
   <value>123456</value>
  </custom_value>
 </custom_values>
 <remarks>
  <remark>
    <remark_id>5020</remark_id>
    <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/remarks/5020</uri>
    <date>2012-02-15</date>
    <description>Klant heeft goederen reeds ontvangen</description>
    <description_html><![CDATA[<p>Klant heeft goederen reeds ontvangen</p>]]></description_html>
  </remark>
 </remarks>
</subscription>
  Meer info over de API? Lees onderstaande nuttige artikels