Bij een gewone verzending van een factuur zal "Mezelf" het e-mailadres de aangemelde gebruiker zijn. Echter als een abonnement loopt is dit los van de gebruiker die het abonnement heeft aanmaakt. Daarom wordt "Mezelf" hier gezien als het e-mailadres van de hoofdgebruiker van de account.


Om het e-mailadres op een ander e-mailadres in te stellen kan dus eventueel ook de hoofdgebruiker van de account worden aangepast (via "Toegangsbeheer").