Ja. Je kan 3 verschillende BTW-percentages opgeven. Indien je wenst af te wijken van de momenteel ingestelde waarden ga je hiervoor naar Instellingen > Geavanceerd.