Wettelijk gezien kan enkel een bedrijf facturen opstellen. Een particulier kan enkel een onkostennota (zonder BTW) opstellen. Je kan onkostennota’s aanmaken door bij de instellingen de optie ‘Onkostennota zonder BTW aanmaken’ aan te vinken.