Om jouw account te verwijderen ga je naar de account-pagina. Onderaan in jouw account druk je op de rode knop
 “Account definitief verwijderen”. 


Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.