SEPA-domiciliëring opzetten

Om een SEPA-domiciliëring op te kunnen zetten ga je eerst langs bij jouw bank of betalingsprovider. Met jouw bank start je een contract voor SEPA-domiciliëringen op en dan kan je de module activeren via de “Modules”-pagina.


Geef het nummer van het contract bij jouw bank in na activatie van de module. Afhankelijk van het type van de overeenkomst geef je als type “CORE” of “B2B” in.Ook jouw bedrijfsnaam en IBAN bij de “Instellingen” > “Bedrijfsgegevens” moeten verplicht aanwezig zijn om verder te kunnen gaan.


Klanten activeren 

Eenmaal de module correct werd geactiveerd kan je klanten activeren waarvoor een mandaat werd afgesloten. Het mandaat voor een klant wordt los van onze software beheerd. Een mandaat kan je aanmaken door een mandaat-formulier op te maken en te laten ondertekenen door de klant. Bij het afsluiten van het contract bij jouw bank kan je een standaard formulier voor een mandaat aanvragen.


Een voorbeeld-formulier kan je hier downloaden: CORE Mandaat formulier / B2B Mandaat formulier


Als type betaling moet je steeds een “terugkerende invordering” te gebruiken. Een eenmalige invordering wordt namelijk niet ondersteund via ons platform.


Werd het mandaat opgemaakt en ondertekend door de klant dan kan je SEPA-domiciliëringen activeren voor de klant door in het klantenonderdeel de klant aan te maken of bij te werken. In het blok “SEPA-domiciliëring” vul je de datum en referte van het mandaat in samen met de IBAN van de klant.Staat de bankrekening op een andere naam dan deze zoals beschikbaar bij de klantgegevens dan kan je ook een afwijkende naam opgeven. Optioneel geeft je ook de BIC op maar dit is enkel nodig voor specifieke situaties.  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels