Items uit het domein “paymentrequests” stellen een betaalverzoek voor.


Opbouw URL’s:

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests: Betaalverzoekgegevens

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003: Betaalverzoek met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/items: Items van betaalverzoek met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/items/4005: Item met ID 4005 van betaalverzoek met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/remarks: Opmerkingen van betaalverzoek met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/remarks/5010: Opmerking met ID 5010 van betaalverzoek met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/payments: Betalingen van betaalverzoek met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/payments/5020: Betaling met ID 5020 van betaalverzoek met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/events: Gebeurtenissen van betaalverzoek met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/events/5030: Gebeurtenis met ID 5030 van betaalverzoek met ID 3003

https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/uploads: Bestand-uploads/Attachments


Domein : paymentrequests

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
paymentrequest_idintUnieke ID van het betaalverzoek. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).3003
uritextURL naar betaalverzoek. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken betaalverzoek langs de API.
external_paymentrequest_idtext(Unieke) ID van het betaalverzoek dat kan worden ingesteld door een externe partij. Maximum 50 karakters lang. Uniekheid van de waarde wordt niet afgedwongen.PR0983984
client_idintUnieke ID van de klant. Verplicht op te geven bij creatie.1001
client_uritextURL naar de klant. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken klant langs de API.
client_nametextNaam van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.IT Services BVBA
client_attentiontextT.a.v. van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.Dienst administratie
typetextType van het document. Is steeds 'paymentrequest'. Wordt bepaald door het systeem en kan niet zelf worden doorgegeven.paymentrequest
numbertextUniek nummer van het betaalverzoek zoals getoond op het betaalverzoek. Wordt gegenereerd indien niet meegegeven. Maximum 255 karakters lang.2012-001
layout_idintUnieke ID van de layout. Indien niet opgegeven wordt de standaard layout automatisch bepaald. Kan leeg zijn indien er geen layout voor de account werd ingesteld.8001
referencetextZelf opgegeven referentie van het betaalverzoek. Niet verplicht. Maximum 250 karakters lang.ID123456789
datedateDatum creatie van het betaalverzoek. Wordt gegenereerd indien niet meegegeven. Formaat YYYY-MM-DD.2012-02-15
statustextStatus van het betaalverzoek. Mogelijke waarden: ‘open’, ‘overdue’, ‘paid’, ´completed´.open
days_dueintBetalingstermijn in aantal dagen van het betaalverzoek. Indien niet opgegeven worden de standaard volgens instellingen genomen. Maximumwaarde 999 dagen. Indien 0 is er geen betalingstermijn.10
days_overdueintAantal dagen dat betalingstermijn reeds werd overschreden t.o.v. de huidige datum. Wordt enkel getoond indien status ‘overdue’. Wordt gegenereerd door het systeem en kan niet zelf worden opgegeven.0
date_overduedateDatum waarop de betalingstermijn verstreken is. Wordt automatisch bepaald a.d.h.v. het veld ‘date’ en ‘days_due’.2012-02-25
billing_addressAddressFacturatieadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
delivery_addressAddressVerzendadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
site_addressAddressWerfadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
discount_percentagefloatKortingspercentage die geldt voor het hele betaalverzoek. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Getallen tot 2 cijfers na de komma zijn toegestaan. Indien niet opgegeven is deze waarde 0.5
cash_discount_percentagefloatKortingspercentage financiële korting die geldt voor het hele betaalverzoek. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Getallen tot 2 cijfers na de komma zijn toegestaan. Indien niet opgegeven is deze waarde 0. Indien groter dan 0 is het veld ‘cash_discount_days_valid’ verplicht.2
cash_discount_days_validintAantal dagen dat de financiële korting geldig is. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Enkel gehele getallen zijn toegestaan. Indien niet opgegeven is deze waarde 0. Dit veld kan enkel worden opgegeven indien het veld ‘cash_discount_percentage’ ook werd opgegeven.8
cash_discount_date_validdateDatum tot wanneer de financiële korting geldig is. Kan niet worden opgegeven maar wordt automatisch berekend aan de hand van veld ‘cash_discount_days_valid’ en ‘date’.2012-02-23
currencytextDe munteenheid waarin het betaalverzoek wordt opgemaakt. Deze waarde moet deel uitmaken van een limitatieve lijst van de ondersteunde munteenheden. De waarde is 3 tekens lang en steeds in hoofdletters. Indien niet opgegeven wordt EUR gebruikt.EUR
exchange_ratenumberDe omwisselingskoers om de bedragen op het betaalverzoek om te zetten naar EUR.1
show_tax_for_exchange_ratetextToon de BTW omgerekend naar EURO op het betaalverzoek indien er een andere munt wordt gebruikt (zoals wettelijk verplicht). Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien leeg is de standaard waarde ‘yes’.yes
languagetextDe taal waarin het betaalverzoek wordt opgemaakt. Deze waarde kan ‘dutch’, ‘french’, ‘english’ of ‘german’ bevatten maar kan ook leeg zijn. Indien leeg (= standaard waarde) wordt de standaard taal (dutch) gebruikt.dutch
tax_calculationtextDe berekeningswijze BTW van het betaalverzoek. Mogelijke waardes: ‘total’, ‘item’. Standaard wordt ‘total’ gebruikt. Bij berekeningswijze ‘total’ wordt de BTW berekend op het totaalbedrag van het betaalverzoek, bij berekeningswijze ‘item’ wordt de BTW berekend per lijn. Wisselen tussen de berekeningswijze kan afrondingsverschillen geven. Indien ‘tax_included’=’yes’ is enkel ‘item’ een geldige waarde.total
tax_includedtextDuidt aan of de bedragen van het betaalverzoek al dan niet inclusief BTW werden opgegeven en dus inclusief BTW worden afgedrukt. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien leeg wordt de standaard waarde bepaald zoals ingesteld voor de account (standaard ‘no’).no
tax_country_codetextISO landcode van het OSS land (One Stop Shop) waar de BTW van toepassing is. Leeg bij gewone BTW berekening.
NL
itemslistLijst met betaalverzoek-items.
discount_total_without_taxfloatTotaal bedrag van de toegekende korting op het totaal zonder rekening te houden met BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.10.00
total_refundable_depositfloatTotaal bedrag van lijnen met terugbetaalbare verpakking (tax_rate_special_status = DR). Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.5.00
total_without_taxfloatTotaal bedrag over alle betaalverzoek-items heen zonder rekening te houden met BTW. Eventuele kortingen (discount_total_without_tax) en terugbetaalbare verpakking (total_refundable_deposit) zijn reeds opgenomen in dit totaal. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.200.00
tax_rate_1float1e BTW-percentage die kan gebruikt worden op het betaalverzoek. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven.21
total_tax_1floatTotaal bedrag BTW volgens 1e BTW-percentage over alle betaalverzoek-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.42.00
tax_rate_2float2e BTW-percentage die kan gebruikt worden op het betaalverzoek. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven.12
total_tax_2floatTotaal bedrag BTW volgens 2e BTW-percentage over alle betaalverzoek-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.0.00
tax_rate_3float3e BTW-percentage die kan gebruikt worden op het betaalverzoek. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven.6
total_tax_3floatTotaal bedrag BTW volgens 3e BTW-percentage over alle betaalverzoek-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.0.00
cash_discount_totalfloatTotaal bedrag van de toegekende financiële korting op het totaal. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.1.20
discount_total_with_taxfloatTotaal bedrag van de toegekende korting op het totaal inclusief BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.12.10
total_with_taxfloatTotaal bedrag over alle betaalverzoek-items heen inclusief BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.242.00
total_paidfloatTotaal bedrag dat reeds werd betaald door klant. Is de sommatie van alle bedragen in payments. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven.25.00
outstanding_balancefloatBijkomend resterend saldo te betalen door de klant (los van het bedrag van het betaalverzoek). Dit veld kan enkel via de API worden opgegeven. Contacteer de helpdesk voor meer informatie rond het gebruik van dit veld.100.00
structured_messagenumberGestructureerde mededeling volgens Belgisch bankformaat (zonder formatering) met een lengte van 12 cijfers en met controle op de checksum (laatste 2 cijfers). Optioneel mee te geven. Niet van toepassing voor creditnota (type = ‘creditnote’). Wordt automatisch gegenereerd indien niet opgegeven en indien deze optie werd geactiveerd in de Instellingen.278781035591
automatic_reminderstextIndien geactiveerd worden automatische herinneringen uitgestuurd voor dit betaalverzoek zolang het betaalverzoek niet de status ‘closed’ heeft. Kan de waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Optioneel mee te geven. Indien niet opgegeven wordt de standaard waarde bepaald a.d.h.v. de instellingen van de account.yes
notetextNota die onderaan het betaalverzoek wordt getoond. Optioneel mee te geven. Maximum 2000 karakters lang.25 € kosten bij laattijdige betalingen.
note_htmlhtml
Nota die onderaan het betaalverzoek wordt getoond in HTML formaat. Optioneel mee te geven. Maximum 2000 karakters lang.
<p>25 € kosten bij laattijdige betalingen.</p>
last_activitydatetimeTijdstip met de laatste activiteit van het betaalverzoek. Kan niet worden opgegeven, wordt automatisch bepaald door het systeem.2018-05-03 11:33:45
tagslistLijst met tags die aanduiden welke acties reeds werden uitgevoerd voor het betaalverzoek.
custom_valueslistLijst met extra velden die kunnen worden toegevoegd aan het betaalverzoek. De beschikbare extra velden kunnen worden ingesteld via “Instellingen” > “Geavanceerd”.
paymentslistLijst met ontvangen betalingen van het betaalverzoek.
remarkslistLijst met persoonlijke opmerkingen op het betaalverzoek
eventslistLijst met gebeurtenissen van het betaalverzoek.Subdomein : items ( < paymentrequests )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
item_idintUnieke ID van het betaalverzoek-item. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).4004
paymentrequest_idintUnieke ID van het betaalverzoek. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.3003
uritextURL naar betaalverzoek-item. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken betaalverzoek-item langs de API.
typetextType van het betaalverzoek-item. Standaard is 'item'. Kan ook 'text' (=informatieve lijn), 'header' (subtotaal bovenaan) of 'footer' (subtotaal onderaan) bevatten.
item
amountfloatBedrag per eenheid (1 quantity) van het betaalverzoek-item exclusief BTW. Verplicht te gebruiken indien veld tax_included=’no’. Kan tot op 4 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Het maximumbedrag is 9.999.999,9999. Wordt automatisch berekend indien bedrag werd opgegeven via ‘amount_with_tax’.100.00
amount_with_taxfloatBedrag per eenheid (1 quantity) van het betaalverzoek-item inclusief BTW. Verplicht te gebruiken indien veld tax_included=’yes’. Kan tot op 4 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Het maximumbedrag is 9.999.999,9999. Wordt automatisch berekend indien bedrag werd opgegeven via ‘amount’.121.00
quantityfloatAantal eenheden van het betaalverzoek-item. Kan tot op 2 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Indien niet opgegeven wordt standaard ‘1’ gebruikt. Het maximumbedrag is 999.999,99.2
unittextEenheid van het item. Niet verplicht. Maximum 10 karakters lang en moet beginnen met een letter. Mag geen spaties bevatten.stuk
stockitem_codetextArtikelcode gekoppeld aan het item. Niet verplicht. Maximum 20 karakters lang. Toevoegen van een artikelcode heeft geen invloed op het aantal items in voorraad op de artikelenlijst.A0000001
stockitem_idintUnieke ID van het artikel. Niet verplicht. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Door deze ID door te geven worden niet opgegeven velden zoals “description”, “amount”, “stockitem_code”, “tax_rate”, “tax_rate_special_status” en “general_ledger_account” automatisch aangevuld.2002
quantity_with_unittextAantal en eenheid van het item gescheiden door een spatie. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Kan niet gebruikt worden in combinatie met veld ‘quantity’ of ‘unit’. Dezelfde beperkingen als velden ‘quantity’ en ‘unit’ zijn van toepassing.2 stuk
descriptiontextOmschrijving van het betaalverzoek-item. Verplicht op te geven bij creatie.product omschrijving
description_htmlhtmlOmschrijving van het betaalverzoek-item in HTML formaat. Verplicht op te geven bij creatie.
<p>product omschrijving</p>
total_without_taxfloatTotaal bedrag van het betaalverzoek-item zonder BTW. Wordt berekend a.d.h.v. veld ‘amount’ en ‘quantity’.200.00
tax_ratefloatBTW-percentage van het betaalverzoek-item. Moet overeenkomen met één van de BTW-percentages van het betaalverzoek of moet ‘0’ zijn. Indien niet opgegeven wordt ‘0’ verondersteld.21
tax_rate_special_statustextCode afwijkend BTW-tarief van het gebruikte BTW-percentage (tax_rate) van het betaalverzoek-item. Kan enkel gebruikt worden indien het BTW-percentage 0 is. Het veld is optioneel en kan maximum 20 karakters lang zijn.MC
total_with_taxfloatTotaal bedrag van het betaalverzoek-item inclusief BTW. Wordt berekend a.d.h.v. veld ‘amount’, ‘quantity’ en ‘tax_rate’.242.00
general_ledger_accounttextCode van de grootboekrekening gekoppeld aan het betaalverzoek-item. Niet verplicht. Tussen 6 en 8 karakters lang, uitsluitend cijfers zijn toegelaten.700000
custom_valueslistLijst met extra velden. De beschikbare velden worden toegevoegd via “Instellingen” > “Geavanceerd”.


Subdomein : custom_values ( < paymentrequests + items < paymentrequests )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
nametextInterne naam van het extra veld. Wordt bepaald bij aanmaak van het extra veld en kan worden gebruikt als unieke identificatie van het extra veld. Verplicht op te geven bij toevoegen of wijzigen van de waarde van dit veld.myreference
descriptiontextNaam of omschrijving van het extra veld zoals het wordt weergegeven bij gebruik. Wordt enkel informatief teruggegeven en kan niet worden aangepast via de API.Onze referentie
valuetextWaarde van het  extra veld. Maximum 75 karakters lang.e123456


Subdomein : tags ( < paymentrequests )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
tag_idnumberUnieke ID van de tag3
nametextNaam of code van de tag. Mogelijke waardes: ‘printed’ (tag_id=3), ‘sent’ (tag_id=6).printed

Opmerking: Het subdomein ‘tags’ is geen volwaardige subdomein en kan niet los van domein ‘paymentrequests’ worden aangesproken. Het is niet mogelijk om waardes in tags aan te passen langs de API. Deze gegevens worden automatisch toegevoegd op basis van uitgevoerde acties.


Subdomein : payments ( < paymentrequests )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
payment_idintUnieke ID van de betaling. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).5010
paymentrequest_idintUnieke ID van het betaalverzoek. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.3003
uritextURL naar betaling. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken betaling langs de API.
datedateDatum waarop de betaling werd geregistreerd. Heeft het formaat YYYY-MM-DD. Indien niet opgegeven bij creatie wordt huidige datum gebruikt.2012-02-15
amountfloatBedrag van de betaling. Verplicht mee te geven bij creatie als alternatief kan veld ‘remaining_amount’ opgegeven worden.25.00
methodtextBetaalwijze van de betaling. Optioneel mee te geven. Geldige waarden: transfer, cash, debitcard, creditcard, directcollection, online, bancontact, ideal.cash
descriptiontextOmschrijving van de betaling. Optioneel mee te geven. Maximum 255 karakters lang.Voorschot
remaining_amounttextEnkel van toepassing bij toevoegen van een betaling (POST/PUT). Deze aanduiding zorgt ervoor dat het veld ‘amount’ het volledige resterende nog niet betaalde bedrag van het betaalverzoek bevat. Niet verplicht veld, indien opgegeven heeft het steeds waarde ‘yes’.yesSubdomein : remarks ( < paymentrequests )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
remark_idintUnieke ID van de opmerking. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie).5020
paymentrequest_idintUnieke ID van het betaalverzoek. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.3003
uritextURL naar opmerking. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken opmerking langs de API.
datedateDatum waarop de opmerking werd toegevoegd. Indien niet opgegeven wordt de huidige datum gebruikt. Formaat is YYYY-MM-DD.2012-02-15
descriptiontextOmschrijving van de opmerking. Verplicht op te geven bij creatie of wijziging indien description_html niet opgegeven.Klant heeft goederen reeds ontvangen
description_htmlhtmlOmschrijving van de opmerking in HTML formaat. Verplicht op te geven bij creatie of wijziging indien description niet opgegeven.
<p>Klant heeft goederen reeds ontvangen</p>


Subdomein : events ( < paymentrequests )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
event_idintUnieke ID van de gebeurtenis. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.5030
paymentrequest_idintUnieke ID van het betaalverzoek. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL.3003
uritextURL naar gebeurtenis. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken gebeurtenis langs de API.
datedateDatum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Formaat YYYY-MM-DD.2012-02-15
typetextType van de gebeurtenis. Momenteel enkel ’email sent’ mogelijk.email sent
contenttextInhoud of omschrijving van de gebeurtenis. Bij type ’email sent’ komt hierin de inhoud van de email terecht.In bijlage uw betaalverzoek
recipientslistLijst met ontvangers van de gebeurtenis.

Opmerking: Een element van het subdomein ‘events’ kan niet worden gewijzigd of zelf worden aangemaakt. Enkel het systeem kan een ‘event’ aanmaken.


Subdomein : recipients ( < events < paymentrequests )

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
nametextNaam (voornaam + familienaam) van de ontvanger.Bart Decouster
email_addresstextEmail adres van de ontvanger.bart.decouster@hisdomain.com
external_event_recipient_idtextExterne unieke referentie naar dit record.17ad5dfc-b03e-4fd3-b66b-05b264cfa0c6
statustextStatus die teruggeeft of de event reeds toegekomen is bij ontvanger. Mogelijke statussen zijn: sending, sent, open, failed.sending
informationtextBijkomende informatie rond de status. Hier komt een foutmelding terecht indien status in ‘failed’ staat.

Opmerking: Het subdomein ‘recipients’ is geen volwaardige subdomein en kan niet los van ‘events’ worden aangesproken.


Type : Address

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
streettextStraat + huisnummer van het adres. Niet verplicht, maximum 150 karakters lang.Langestraat 189
street2textTweede adreslijn van het adres. Niet verplicht, maximum 150 karakters lang.
citytextStad van het adres. Niet verplicht, maximum 50 karakters lang.Antwerpen
postal_codetextDe postcode van de stad van het adres. Niet verplicht, maximum 10 karakters lang.2000
countrytextLand van de klant. Kan niet worden opgegeven. Wordt automatisch bepaald a.d.h.v. country_code.België
country_codetextLandcode van de klant. Verplicht, 2 karakters lang, in hoofdletters.BE


Voorbeeld in XML van een betaalverzoek:

<paymentrequest>
 <paymentrequest_id>3003</paymentrequest_id>
 <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003</uri>
 <external_paymentrequest_id>Invoice-0983984</external_paymentrequest_id>
 <client_id>1001</client_id>
 <client_uri>https://eenvoudigfactureren/api/v1/clients/1001</client_uri>
 <client_name>IT Services BVBA</client_name>
 <client_attention>Dienst administratie</client_attention>
 <type>paymentrequest</type>
 <number>2012-001</number>
 <layout_id>8001</layout_id>
 <reference>ID123456789</reference>
 <date>2012-02-15</date>
 <status>open</status>
 <days_due>10</days_due>
 <days_overdue>0</days_overdue>
 <date_overdue>2012-02-25</date_overdue>
 <billing_address>
  <street>Olifantstraat 200</street>
  <street2></street2>
  <postal_code>9000</postal_code>
  <city>Gent</city>
  <country_code>BE</country_code>
  <country>België</country>
 </billing_address>
 <delivery_address>
  <street>Olifantstraat 200</street>
  <street2></street2>
  <postal_code>9000</postal_code>
  <city>Gent</city>
  <country_code>BE</country_code>
  <country>België</country>
 </delivery_address>
 <site_address>
  <street>Olifantstraat 200</street>
  <street2></street2>
  <postal_code>9000</postal_code>
  <city>Gent</city>
  <country_code>BE</country_code>
  <country>België</country>
 </site_address>
 <discount_percentage>5</discount_percentage>
 <cash_discount_percentage>2</cash_discount_percentage>
 <cash_discount_days_valid>8</cash_discount_days_valid>
 <cash_discount_date_valid>2012-02-23</cash_discount_date_valid>
 <currency>EUR</currency>
 <exchange_rate>1</exchange_rate>
 <language>dutch</language>
 <tax_calculation>total</tax_calculation>
 <tax_included>no</tax_included>
 <items>
  <item>
   <item_id>4004</item_id>
   <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/items/4004</uri>
   <type>item</type>
   <description>product omschrijving</description>
   <description_html><![CDATA[<p>product omschrijving</p>]]></description_html>
   <amount>100.00</amount>
   <amount_with_tax>121.00</amount_with_tax>
   <quantity>2</quantity>
   <unit>stuk</unit>
   <stockitem_code>A000001</stockitem_code>
   <total_without_tax>200.00</total_without_tax>
   <tax_rate>21</tax_rate>
   <total_with_tax>242.00</total_with_tax>
   <general_ledger_account>700000</general_ledger_account>
   <custom_values>
     <custom_value>
       <name>ean</name>
       <description>EAN</description>
       <value>100000000000001</value>
     </custom_value>
   </custom_values>
  </item>
 </items>
 <discount_total_without_tax>10.00</discount_total_without_tax>
 <total_refundable_discount>0.00</total_refundable_discount>
 <total_without_tax>190.00</total_without_tax>
 <tax_rate_1>21</tax_rate_1>
 <total_tax_1>42.00</total_tax_1>
 <tax_rate_2>12</tax_rate_2>
 <total_tax_2>0.00</total_tax_2>
 <tax_rate_3>6</tax_rate_3>
 <total_tax_3>0.00</total_tax_3>
 <discount_total_with_tax>12.10</discount_total_with_tax>
 <total_with_tax>229.90</total_with_tax>
 <total_costs>5.00</total_costs>
 <total_paid>25.0</total_paid>
 <structured_message>278781035591</structured_message>
 <automatic_reminders>yes</automatic_reminders>
 <note>25 € kosten bij laattijdige betalingen.</note>
 <note_html><![CDATA[<p>25 € kosten bij laattijdige betalingen.</p>]]></note_html>
 <last_activity>2018-05-03 11:33:45</last_activity>
 <custom_values>
  <custom_value>
   <name>myreference</name>
   <description>Onze referentie</description>
   <value>123456</value>
  </custom_value>
 </custom_values>
 <tags>
  <tag>
   <tag_id>3</tag_id>
   <name>printed</name>
  </tag>
 </tags>
 <payments>
  <payment>
   <payment_id>5010</payment_id>
   <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/payments/5010</uri>
   <date>2012-02-15</date>
   <amount>25.00</amount>
   <method>cash</method>
   <description>Voorschot</description>
  </payment>
 </payments>
 <remarks>
  <remark>
    <remark_id>5020</remark_id>
    <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/remarks/5020</uri>
    <date>2012-02-15</date>
    <description>Klant heeft goederen reeds ontvangen</description>
    <description_html><![CDATA[<p>Klant heeft goederen reeds ontvangen</p>]]></description_html>
  </remark>
 </remarks>
 <events>
  <event>
   <event_id>5030</event_id>
   <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/paymentrequests/3003/events/5030</uri>
   <date>2012-02-16</date>
   <type>email sent</type>
   <content>In bijlage uw betaalverzoek</content>
   <recipients>
    <recipient>
     <name>Bart Decouster</name>
     <email_address>bart.decouster@hisdomain.com</email_address>
     <external_event_recipient_id>17ad5dfc-b03e-4fd3-b66b-05b264cfa0c6</external_event_recipient_id>
     <status>sending</status>
     <information>-</information>
    </recipient>
   </recipients>
  </event>
 </events>
</paymentrequest>


  Meer info over de API? Lees onderstaande nuttige artikels