Sommige instellingen van de account kunnen ook worden opgevraagd.


URL: https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/settings


<data>
 <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/settings</uri>
 <use_empty_stock>no</use_empty_stock>
 <taxes>
  <default_tax_category>1</default_tax_category>
  <use_taxes>yes</use_taxes>
  <codes>
   <code>
    <rate>21</rate>
    <name>BTW 21%</name>
    <tax_category>1</tax_category>
    <exemption_reason_code/>
    <note/>
   </code>
   <code>
    <rate>12</rate>
    <name>BTW 12%</name>
    <tax_category>2</tax_category>
    <exemption_reason_code/>
    <note/>
   </code>
   <code>
    <rate>6</rate>
    <name>BTW 6%</name>
    <tax_category>3</tax_category>
    <exemption_reason_code/>
    <note/>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>MC - Medecontractant</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>MC</exemption_reason_code>
    <note>
    <![CDATA[ MC: BTW verlegd - handelingen waarvoor de BTW verschuldigd is door de medecontractant.<br/>Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. ]]>
    </note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>ICD - Intracommunautaire diensten</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>ICD</exemption_reason_code>
    <note>ICD: BTW verlegd - Intracommunautaire diensten waarvoor de BTW dient voldaan te worden door de medecontractant</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>ICL - Intracommunautaire levering goederen</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>ICL</exemption_reason_code>
    <note>ICL: BTW verlegd - Intracommunautaire leveringen van goederen waarvoor de BTW dient voldaan te worden door de medecontractant</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>DR - Terugbetaalbare verpakking</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>DR</exemption_reason_code>
    <note>DR: Terugbetaalbare verpakking</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>00 - Goederen tegen 0-tarief</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>00</exemption_reason_code>
    <note>00: Verkoop van goederen tegen 0-tarief</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>EX - Export niet E.G.</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>EX</exemption_reason_code>
    <note>EX: BTW vrijgesteld - Export niet E.G.</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>EXG - Aan uitvoer gelijkgestelde handelingen</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>EXG</exemption_reason_code>
    <note>EXG: BTW vrijgesteld - Aan uitvoer gelijkgestelde handelingen</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>KO - Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>KO</exemption_reason_code>
    <note>KO: BTW vrijgesteld - Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>VA - Vrijstelling door vrijgestelde activiteiten</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>VA</exemption_reason_code>
    <note>VA: Vrijgesteld van BTW volgens artikel 44</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>ABC - ABC-verkopen</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>ABC</exemption_reason_code>
    <note>ABC: BTW verlegd - Intracommunautaire leveringen van ABC-verkopen</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>TO - Maakloonwerk</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>TO</exemption_reason_code>
    <note>TO: BTW vrijgesteld - Maakloonwerk</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>AS - Montage of installatie in het buitenland</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>AS</exemption_reason_code>
    <note>AS: BTW vrijgesteld - Levering van goederen met montage of installatie in het buitenland</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>DI - Verkopen op afstand</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>DI</exemption_reason_code>
    <note>DI: BTW vrijgesteld - Verkopen op afstand</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>SE - Diensten naar E.G.</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>SE</exemption_reason_code>
    <note>SE: BTW vrijgesteld - Diensten waarvan de afnemer gevestigd is in de E.G.</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>EE - Export via E.G.</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>EE</exemption_reason_code>
    <note>EE: BTW vrijgesteld - Export via E.G.</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>EBT0 - Levering buiten België</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>EBT0</exemption_reason_code>
    <note>EBT0: BTW vrijgesteld - Levering buiten België</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>EI - Onrechtstreekse uitvoer</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>EI</exemption_reason_code>
    <note>EI: BTW vrijgesteld - Onrechtstreekse uitvoer</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>MA - Verkoop van goederen onder margeregeling</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>MA</exemption_reason_code>
    <note>MA: Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge. Btw niet aftrekbaar</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>OA - Overdracht van algemeenheid</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>OA</exemption_reason_code>
    <note>OA: Overdracht van algemeenheid krachtens artikel 11 van het Btw-Wetboek</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>HE - Handelingen binnen BTW-eenheid</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>HE</exemption_reason_code>
    <note>HE: Niet-belastbare handelingen tussen de leden van een BTW-eenheid</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>HG - Gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>HG</exemption_reason_code>
    <note>HG: Niet-belastbare handelingen van een gemengde of gedeeltelijke belastingplichtige</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>RE - Recuperatieproducten</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>RE</exemption_reason_code>
    <note>RE: Recuperatieproducten. BTW niet toegepast. Aanschrijvingen van 15 december 1970, nr. 88 en van 30 juli 1971, nr. 120.</note>
   </code>
   <code>
    <rate>0</rate>
    <name>Geen BTW</name>
    <tax_category>0</tax_category>
    <exemption_reason_code>Geen BTW</exemption_reason_code>
    <note/>
   </code>
  </codes>
  <tax1>
   <tax_category>1</tax_category>
   <rate>21</rate>
   <description>BTW 21%</description>
  </tax1>
  <tax2>
   <tax_category>2</tax_category>
   <rate>12</rate>
   <description>BTW 12%</description>
  </tax2>
  <tax3>
   <tax_category>3</tax_category>
   <rate>6.000</rate>
   <description>BTW 6%</description>
  </tax3>
 </taxes>
 <email_templates>
  <email_template>
   <email_template_id>117</email_template_id>
   <name>Facturen</name>
   <type>default_invoices</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>In bijlage vindt u uw %document-type% terug.</p><p><br/></p><p>Met vriendelijke groeten.</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
  <email_template>
   <email_template_id>118</email_template_id>
   <name>Creditnota's</name>
   <type>default_creditnotes</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>In bijlage vindt u uw %document-type% terug.</p><p><br/></p><p>Met vriendelijke groeten.</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
  <email_template>
   <email_template_id>119</email_template_id>
   <name>Herinneringen</name>
   <type>default_reminders</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>Wij willen u erop wijzen dat de betalingstermijn van onze %document-type% met %document-type%nummer %document-number% en vervaldatum %due-date% verstreken is. Helaas hebben wij nog geen betaling van u mogen ontvangen. Wellicht is de %document-type% aan uw aandacht ontsnapt.</p><p><br/></p><p>Wij verzoeken u het openstaande bedrag van %total-remaining% binnen 7 dagen aan ons over te maken. Wij hebben een kopie van de betreffende %document-type% meegestuurd.</p><p><br/></p><p>Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze e-mail uiteraard negeren.</p><p><br/></p><p>Met vriendelijke groeten,<br/>%sender-name%</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
  <email_template>
   <email_template_id>120</email_template_id>
   <name>Kasticketten</name>
   <type>default_receipts</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>In bijlage vindt u uw %document-type% terug.</p><p><br/></p><p>Met vriendelijke groeten.</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
  <email_template>
   <email_template_id>121</email_template_id>
   <name>Offertes</name>
   <type>default_quotes</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>In bijlage vindt u uw %document-type% terug.</p><p><br/></p><p>Met vriendelijke groeten.</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
  <email_template>
   <email_template_id>122</email_template_id>
   <name>Bestelbonnen</name>
   <type>default_orders</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>In bijlage vindt u uw %document-type% terug.</p><p><br/></p><p>Met vriendelijke groeten.</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
  <email_template>
   <email_template_id>123</email_template_id>
   <name>Leveringsbonnen</name>
   <type>default_deliveries</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>In bijlage vindt u uw %document-type% terug.</p><p><br/></p><p>Met vriendelijke groeten.</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
  <email_template>
   <email_template_id>124</email_template_id>
   <name>Betaalverzoeken</name>
   <type>default_paymentrequests</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>In bijlage vindt u uw %document-type% terug.</p><p><br/></p><p>Met vriendelijke groeten.</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
  <email_template>
   <email_template_id>125</email_template_id>
   <name>Documenten</name>
   <type>default_customdocuments</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>In bijlage vindt u uw %document-type% terug.</p><p><br/></p><p>Met vriendelijke groeten.</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
  <email_template>
   <email_template_id>126</email_template_id>
   <name>Tweede herinnering</name>
   <type>custom</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>Uit onze administratie is gebleken dat %document-type% met nummer %document-number% na onze eerste herinnering nog steeds niet door u is voldaan. De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden.</p><p><br/></p><p>Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend het verschuldigde bedrag van %total-remaining% alsnog zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, over te maken op onze rekening met vermelding van het %document-type%nummer.</p><p><br/></p><p>Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering negeren. Wij hebben een kopie van de betreffende %document-type% meegestuurd.</p><p><br/></p><p>Met vriendelijke groet,<br/>%sender-name%</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
  <email_template>
   <email_template_id>127</email_template_id>
   <name>Aanmaning (rente)</name>
   <type>custom</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>Ondanks eerdere herinneringen hebben wij uw betaling van %document-type% %document-number% nog niet mogen ontvangen.</p><p><br/></p><p>Wij verzoeken u met klem het verschuldigde bedrag van %total-remaining% onmiddellijk en uiterlijk binnen 5 dagen over te maken op onze rekening onder vermelding van het %document-type%nummer.</p><p><br/></p><p>Mocht uw betaling wederom uitblijven, dan zijn wij genoodzaakt het factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente.</p><p><br/></p><p>Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze e-mail negeren.</p><p><br/></p><p>Met de meeste hoogachting,<br/>%sender-name%</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
  <email_template>
   <email_template_id>128</email_template_id>
   <name>Aanmaning (incasso)</name>
   <type>custom</type>
   <content>
    <![CDATA[ <p>Beste %client-name-attention%,</p><p><br/></p><p>Ondanks eerdere herinneringen hebben wij uw betaling van %document-type% %document-number% nog niet mogen ontvangen.</p><p><br/></p><p>Wij verzoeken u met klem het verschuldigde bedrag van %total-remaining% onmiddellijk en uiterlijk binnen 5 dagen over te maken op onze rekening onder vermelding van het %document-type%nummer.</p><p><br/></p><p>Indien wij het vervallen bedrag niet binnen 7 dagen ontvangen hebben zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven.</p><p><br/></p><p>U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende renten en incassokosten. Maar wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver zal laten komen.</p><p><br/></p><p>Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt dan kunt u deze e-mail negeren.</p><p><br/></p><p>Met de meeste hoogachting,<br/>%sender-name%</p> ]]>
   </content>
   <language_content/>
  </email_template>
 </email_templates>
 <custom_values>
  <custom_value>
   <name>onzereferentie</name>
   <description>Onze referentie</description>
   <type>text</type>
   <available>
    <item>invoices</item>
   </available>
   <interpretation>none</interpretation>
  </custom_value>
 </custom_values>
</data>