Items uit het domein “projects” stellen een project voor.


Opbouw URL’s:

/api/v1/projects: Projecten

/api/v1/projects/707: Project met ID 707

/api/v1/projects/707/tasks: Taken van project met ID 707

/api/v1/projects/707/tasks/808: Taak met ID 808 binnen project met ID 707

/api/v1/projects/707/tasks/808/items: Items (tijdsregistraties en kosten) van taak met ID 808

/api/v1/projects/707/tasks/808/items/909: Item met ID 909 binnen taak met ID 808


Domein: projects

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
project_idint
707
uritext
-
external_project_idint
ID123
user_idint
1
user_nametext
John Doe
client_idint
101
client_uritext
-
client_nametext
Company X
client_attentiontext
Paul
billing_addressAddress
-
delivery_addressAddress
-
site_addressAddress
-
numbertext
P000001
nametext
Consultancy
start_datetext
2023-12-01
end_datetext
2024-05-31
statetext
open
billable_hourly_ratefloat
60
billable_hours_estimatefloat
250
billable_hours_currentfloat
3
totalfloat
480
total_estimatefloat
0
use_taskstext
yes
taskslist
-
last_activitydatetime
2023-11-30 14:34:34


Subdomein: tasks ( < projects)

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
task_idint
808
uritext
-
descriptiontext
Task 1
description_htmltext
<p>Task 1</p>
statetext
open
itemslist
-


Subdomein: items ( < tasks < projects)

VeldnaamTypeOmschrijvingVoorbeeld
item_idint
909
uritext
-
typetext
time
descriptiontext
Hours worked
description_htmltext
<p>Hours worked</p>
datedate
2024-01-03
start_timetext
09:00
end_timetext
12:00
quantityfloat
3
unittext

pricefloat
60
price_totalfloat
180
statetext

open


Voorbeeld in JSON van een project:

{
 "project_id": 707,
 "uri": "https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/projects/707",
 "external_project_id": "",
 "user_id": 1,
 "user_name": "John Doe",
 "client_id": 101,
 "client_uri": "https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/clients/101",
 "client_name": "Company X",
 "client_attention": "",
 "billing_address": {
  "street": "Street 1",
  "street2": "",
  "postal_code": "1000",
  "city": "Brussels",
  "country_code": "BE",
  "country": "België"
 },
 "delivery_address": null,
 "site_address": null,
 "number": "P000001",
 "name": "Consultancy",
 "start_date": "2023-12-01",
 "end_date": "2024-05-31",
 "state": "open",
 "billable_hourly_rate": 60,
 "billable_hours_estimate": 250,
 "billable_hours_current": 3,
 "total": 480,
 "total_estimate": 0,
 "use_tasks": "yes",
 "tasks": [
  {
   "task_id": 808,
   "uri": "https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/projects/707/tasks/808",
   "description": "Taak 1",
   "description_html": "Taak 1",
   "state": "open",
   "items": [
    {
     "item_id": 909,
     "uri": "https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/projects/707/tasks/808/items/909",
     "type": "time",
     "description": "Uren",
     "description_html": "Uren",
     "date": "2024-01-03",
     "start_time": "09:00",
     "end_time": "12:00",
     "quantity": 3,
     "unit": "",
     "price": 60,
     "price_total": 180,
     "state": "open"
    },
    {
     "item_id": 910,
     "uri": "https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/projects/707/tasks/808/items/910",
     "type": "cost",
     "description": "Kosten",
     "description_html": "Kosten",
     "date": "2024-01-01",
     "start_time": "",
     "end_time": "",
     "quantity": 1,
     "unit": "",
     "price": 300,
     "price_total": 300,
     "state": "open"
    }
   ]
  }
 ],
 "last_activity": "2023-11-30 14:34:34"
}