Met 2 activiteiten onder hetzelfde BTW-nummer kan je werken met afzonderlijke layouts. Per layout stel je dan een ander logo in aansluitend op de activiteit. Zorg er wel steeds voor dat de officiële bedrijfsnaam op de factuur blijft staan.
Hoe je een bijkomende layout kunt toevoegen kan je terugvinden op: Meerdere layouts gebruiken