Om te zien of een de mail gelezen is, moet je in de e-mailinstellingen doorzendadres of DNS gebruiken.
Dan krijg je een optie onderaan om aan te vinken of je die optie wilt.
Voor meer informatie hoe je doorzendadres of DNS instelt, verwijs ik je graag naar ons artikel: E-mailinstellingen en verzendwijzes.