Ja, via de module "Vrij document" kan je een document "Aanvraag tot facturatie" maken. Vanuit de leveringsbon kan je dan zo een aanvraag tot facturatie maken en later vanuit dit document kan je een factuur aanmaken.

Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar: https://help.eenvoudigfactureren.be/support/solutions/articles/101000439618-een-vrij-document-aanmaken