Je kan herinneringskosten toevoegen tijdens het verzenden van de herinnering. Om een herinneringskost toe te voegen klik je tijdens verzending van de herinnering op de knop “Herinneringskost toevoegen” (Rode knop). Tijdens toevoegen van de herinneringskost kan je het bedrag opgeven en eventueel een aangepaste omschrijving opgeven.


Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar https://help.eenvoudigfactureren.be/support/solutions/articles/101000394922-herinneringskosten