Met enkel een ondernemingsnummer is het niet mogelijk om de klantgegeven automatisch aan te vullen. Vul de naam en adresgegevens daarom gewoon manueel in en boven het BTW-nummer vink je aan "Niet BTW-plichtig". Dit geeft je de mogelijkheid om het ondernemingsnummer in te geven.