Ja, mogelijk via factuurlayout.

Gebruik standaardantwoord: "2 bankrekeningnummers op de factuur"