Om een koppeling op te zetten ga je naar de instellingen van jouw account op onze software en klik je op het tabblad ‘E-mail instellingen’.


Als je in de instellingen hebt aangegeven dat je de facturen verzendt via de eigen mailbox (GMAIL) en je hebt deze mailbox ook gelinkt met OkiOki dan is het heel eenvoudig. OkiOki pikt nl. elke verkoopfactuur op dat via de eigen mailbox buitengaat.


Indien je echter hebt gekozen voor de opties:


  • Verzenden met doorzendadres
  • Verzenden met eigen emailadres
  • Verzenden met eigen mailbox (SMTP)
  • Verzenden met eigen mailbox (GMAIL) en deze mailbox is niet gelinkt met OkiOki


Dan laat je de facturen in OkiOki toekomen via het backup e-mailadres.


Daarvoor kopieer je jouw persoonlijk e-mailadres in OkiOki (terug te vinden onder ‘Voorkeuren > OkiOki e-mail adres’) in het veld ‘Backup e-mailadres’. Vanaf nu zal iedere mail die buitengaat via onze software ook toekomen in OkiOki en zal OkiOki de factuur in bijlage oppikken.


  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels