Door een domiciliëring kan een factuur rechtstreeks worden betaald zonder tussenkomst van de klant. Dit is enkel mogelijk indien een koppeling via Mollie werd opgezet.


Om een betaling via domiciliëring aan te vragen gebruikt u de POST-methode met als URL bijvoorbeeld https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/invoices/1001?make_direct_collection.


Een voorbeeld in PHP hoe een betaling via domiciliëring kan worden aangevraagd:

$email = 'luc@mymail.com';
$password = '123456';
 
$p = curl_init('https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/invoices/1001?make_direct_collection');
curl_setopt($p, CURLOPT_USERPWD, $email . ':' . $password);
curl_setopt($p, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($p, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
         
$result_in_xml_string = curl_exec($p);