Zijn de opties van de layout-editor ontoereikend voor de layout die je wenst te gebruiken dan kan je deze ook zelf verder opbouwen als HTML-bestand. Hiervoor is de nodige technische kennis vereist.


Om een layout verder aan te passen kan je de layout best eerst zo goed als mogelijk opbouwen in de layout-editor. Zo is er nadien minder werk bij de aanpassingen. Eenmaal de layout in de layout-editor werd opgebouwd kan je deze exporteren (zie Layout importeren) om als ZIP-bestand te downloaden.


Werd het ZIP-bestand gedownload dan kan je deze openen en uitpakken. Je zal er een 4-tal bestanden in terugvinden. Open het bestand “version.config” en vervang de inhoud “dompdf1” door “custom_dompdf”.


De HTML-layout kan je terugvinden in het bestand “template.html”. In dit bestand kan je de HTML naar wens aanpassen. De layout gebruikt naast HTML ook de script-taal mustache om de layout om te zetten in een factuur.


Opmerking: Bij het aanpassen van de HTML-layout kan je HTML en CSS gebruiken. Echter niet alle opties binnen HTML en CSS zijn beschikbaar. Om elementen op een vaste positie te plaatsen kan je best werken met een vaste positie in pixels (de breedte van een PDF-bestand is 1600px).


Nadat de bestanden werden aangepast voeg je alle bestanden terug toe aan het ZIP-bestand zodat het bestand als nieuwe layout kan worden toegevoegd.


Om een opgebouwde layout opnieuw te importeren ga je, in het Layout-overzicht, naar “Meer acties” > “Importeren”. Geef een nieuwe naam op en selecteer het ZIP-bestand met de geëxporteerde layout. Van de aangepaste layout kan je nu een voorbeeld opvragen. Zoals je zal merken is het niet langer mogelijk om wijzigingen via de layout-editor uit te voeren.


Op dezelfde wijze kan je ook een bestaande layout vervangen. Hierdoor kan de layout worden aangepast voor bestaande facturen. Klik bij de gewenste layout op “Acties” > “Vervangen” en selecteer het ZIP-bestand met de reeds geëxporteerde layout. Het is echter aangeraden om steeds de originele layout te behouden zodat deze later via de layout-editor nog steeds kan worden aangepast.


  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels