Het ophalen van de bankbetalingen en het doorsturen van de factuur naar de boekhouder kan inderdaad automatisch worden uitgevoerd als je dit activeert.


Om de bankbetalingen automatisch op te halen ga je in het factuuroverzicht naar "Meer acties" > "Importeren bankverrichtingen" en dan naar de tab "Automatisch importeren". Vink hier de optie "Automatisch importeren bankverrichtingen" aan en klik op "Wijzigen".

Zie ook: Betaalstatus ophalen en bankverrichtingen automatisch inlezen vanuit ClearFacts


Om facturen automatisch door te sturen naar de boekhouder ga je opnieuw in het factuuroverzicht naar "Meer acties" > "Verzenden naar boekhouder" en dan naar de tab "Automatisch verzenden". Het automatisch verzenden werd hier reeds ingesteld maar met een frequentie van 1x per maand.

Hierdoor wordt de factuur 's nachts op de eerste dag van de maand verzonden naar de boekhouder. Echter aangezien je de factuur aanmaakt in het begin van de maand zal deze telkens pas de eerste dag van volgende maand worden verzonden. Als je hier de verzendperiode aanpast naar "Dagelijks" zal deze dagelijks worden verzonden.