Ben jij  een zelfstandige ondernemer die vaak terugkerende goederen of diensten moet leveren, dan kan je werken met het aanmaken van artikelen en artikelenlijsten. 

Activeer de module artikelen eerst via de modules-pagina. Daarna kan je van start gaan.Hoe maak ik artikelen aan? 

Ga naar het onderdeel 'Artikelen' en klik op 'Aanmaken'. Vul de omschrijving* en prijs in. Optioneel kun je ook de voorraad bijhouden door het aantal in voorraad in te vullen.* Jouw tekst in de omschrijving opmaken? Maak gebruik van de teksteditor.

Vink 'meer opties' aan om de gegevens (omschrijving, prijs, aantal in voorraad, artikelcode, eenheid, interne informatie etc) verder aan te vullen.


Staat alles goed, druk dan op de blauwe knop, 'artikel aanmaken'. Een nieuw artikel wordt nu gegenereerd.


Een artikel aanmaken zonder bedragen? 

Via de optie 'informatieve lijn*' kan je artikelen aanmaken zonder bedragen. Dit kan handig zijn wanneer je bijkomende informatie kwijt wil aan het artikel zonder bedragen in te vullen.
Activeer deze optie via de schuifknop. 

Het artikel met de informatieve lijn* werd nu toegevoegd.
Deze kan je terugvinden door het trefwoord met de titel van jouw artikel in te geven in het artikelenoverzicht.

* De informatieve lijn kan ook gebruikt worden bij oa 'verzamelartikel' en 'artikelenlijst'. 
Welke artikelcode gebruiken?

Maak categorieën door een prefix te gebruiken met hierna een volgnummer (bvb ABC000001).

Indien enkel de categorie wordt opgegeven zal de code automatisch worden aangevuld met een volgnummer. 


Artikelcodes worden alfabetisch gesorteerd en moeten steeds uniek zijn. 

Indien niets opgegeven zal het systeem automatisch een artikelcode genereren.


Artikel bijwerken

Om het artikelnummer (of andere informatie) te wijzigen druk dan op de artikelcode en werk het artikel bij via 'acties'. 


Bij een druk op de blauwe knop 'artikel bijwerken' worden de wijzigingen opgeslaan. Artikel archiveren

Ga naar artikelen > acties en daar de optie 'archiveren' staan.

Artikel met aangepaste prijzen per klant

Met aangepaste prijzen kan je per klant (of klantgroep) een andere prijs gaan instellen voor je artikel.
Klik op 'acties' > aangepaste prijzen* en vul de prijzen in. 
* Werd een andere prijs meegegeven voor een bepaald artikel, dan zal je nu ook in het artikelenoverzicht een symbool zien staan dat aangeeft dat er verschillende prijzen zijn per artikel.
Artikel met aangepaste prijzen per klantgroep


Om een klantgroep toe te voegen ga je naar instellingen > geavanceerd > extra velden (voordien standaard velden)


Ga vervolgens naar de klantenfiche en zie nu een extra veld staan. Maak hier de selectie van de klantengroep via het dropdown. Tenslotte kan je via artikelen > acties > aangepaste prijzen > per klantgroep de verschillende prijzen invoeren.
Artikelen factureren

Aangemaakte artikelen kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan facturen.


Ga naar 'facturen', druk op de rode knop 'aanmaken', geef nieuwe of bestaande klant in en voeg de artikelen toe die je wenst te factureren.


Selecteer vervolgens de artikelen die je wenst toe te voegen via de paarse knop.


 


Opgelet: wijzig je de aantallen, dan zal automatisch ook de voorraad/stock worden aangepast. 


Klik vervolgens op 'factuur aanmaken'. De factuur werd nu aangemaakt en de voorraad van de artikelen werd automatisch bijgewerkt (indien van toepassing). 


 
Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels