Formattering van jouw teksten kan via de ingebouwde teksteditor. Geef je tekst op via de API of voor oudere factuurlayouts kan alternatief formattering in het Markdown formaat worden opgegeven. Markdown is een eenvoudige taal om formattering toe te voegen aan teksten.


Markdown werkt door speciale tekens rond jouw tekst te plaatsen. Zo plaats je bijvoorbeeld 2 sterretjes rond tekst om deze in het **vet** te plaatsen. Deze speciale tekens zijn enkel zichtbaar indien je de tekst aanpast, indien de tekst wordt getoond zal je in voorgaand voorbeeld dus enkel vet zien staan. Het kan dus lonen om enkele van deze teken-combinaties te kennen om vlot teksten aan te passen.


Het is mogelijk om meerdere formatteringen tegelijkertijd toe te passen. Zo kan je tekst __**vet en onderlijnd**__ plaatsen.


Een overzicht van de syntax:


Vet

2 sterretjes, zoals **dit** om de tekst in het vet te zetten.


Schuin

Een sterretje, zoals *dit*  om de tekst schuin (of cursief) te zetten.


Onderlijnen

2 liggende streepjes, zoals_dit__ om tekst te onderlijnen.


Doorstrepen

2 tildes (~) , zoals ~~dit~~ om tekst te doorstrepen.


Kleuren

Een tilde (~) gevolgd door de kleur in het Engels en dubbelpunt, zoals ~red:dit~  om tekst rood te zetten.


Enkele voorbeelden van kleuren die je kan gebruiken: red, green, gray, blue, orange, pink, yellow, …


Kleinere tekst

Een dollarteken, zoals $dit$  om tekst kleiner te maken.


Grotere tekst

2 dollartekens, zoals $$dit$$ om tekst groter te maken.


Lijsten

Meerdere items onder elkaar te beginnen met een streepje of asterisk.


- Item 1
- Item 2
- Item 3 


Genummerde lijsten

Meerdere items onder elkaar te beginnen met een nummer en een punt.


1. Item 1
2. Item 2
3. Item 3 


Hyperlink

Een geldige URL omringd door een kleiner dan en groter dan teken, zoals <https://www.google.be> 


Opgelet! Het is niet aan te raden om een link toe te voegen in het PDF-bestand aangezien dit bij verzending via e-mail door spam-filters soms als verdacht wordt aangeduid.


Afbeelding

Een externe afbeelding die online beschikbaar is kan worden toegevoegd in volgend formaat: ![alternatieve tekst]  (https://i.ibb.co/2SL2vGQ/devices.png) 


Er zijn verschillende websites die je in staat stellen om een afbeelding die je lokaal hebt staan online beschikbaar te maken. Bijv. https://imgbb.com  of https://freeimage.host


Titel

Eén of meerdere hekjes (#) om een titel aan te duiden, zoals


### dit 


Hoe meer hekjes worden gebruikt hoe kleiner de titel (max 6 hekjes). Aangezien een titel met 1 of 2 hekjes grote tekst geeft is het aan te raden om steeds ten minste 3 hekjes te gebruiken. Een titel moet steeds op een afzonderlijke regel staan met een lege lijn ervoor.


Tabel

Een tabel kan opgebouwd worden met rechtopstaande en liggende streepjes, zoals


| Naam | Detail | Totaal|
| ---- |:------:| -----:|
| naam1| detail1| 100 € |
| naam2| detail2| -12 € |
| naam3| detail3| -10 € |Door één dubbelpunt aan de rechterkant naast de liggende streepjes te plaatsen wordt tekst rechts uitgelijnd. Door een dubbelpunten aan beide kanten te plaatsen wordt de tekst in deze kolom gecentreerd.


Gegevens moeten niet mooi uitgelijnd worden, ook dit is een geldige tabel:


Werk | Uren | Bedrag
--- | --- | ---
plaatsen | 5 | 150 €
product | 1 | 300 €


Lege regels

Eén of meerdere lege regels na elkaar worden standaard omgezet naar één lege regel. Om toch meerdere lege regels te bekomen voeg je aan de lege regel een aanhalingsteken toe.

'


Lijn

3 of meer liggende streepjes op een afzonderlijke regel veroorzaken een lijn over de gehele lengte, zoals

---

Nieuwe pagina

Om bij afdrukken een nieuwe pagina te voorzien. Enkel van toepassing bij de factuurnotitie.

%new-page%


Alle tekst die hieronder staat wordt tijdens het afdrukken naar PDF op een volgende pagina geplaatst. Kan meerdere keren herhaald worden om meerdere nieuwe pagina’s te krijgen. Tekst onder deze markering wordt niet getoond bij het openen/bekijken van een factuur op het scherm.


Kolommen

De pagina verdelen in 2 of 3 kolommen.


Enkel van toepassing bij voorwaarden in de instellingen


Pagina in 2 kolommen:

%page-start%
%column-start-1-2%
-- Plaats hier inhoud van kolom 1 --
%column-end%
%column-start-2-2%
-- Plaats hier inhoud van kolom 2 --
%column-end%
%page-end%


Pagina in 3 kolommen:

%page-start%

%column-start-1-3%

-- Plaats hier inhoud van kolom 1 --

%column-end%

%column-start-2-3%

-- Plaats hier inhoud van kolom 2 --

%column-end%

%column-start-3-3%

-- Plaats hier inhoud van kolom 3 --

%column-end%

%page-end%


Heb je meer plaats nodig? 

Probeer dan ook eens  %page-start-full-width%  i.p.v. %page-start% om de marges te verwijderen. 


  Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels